Igazságügyi szakértői tevékenység

 

Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (a továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését (2005. évi XLVII. Törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről).

Mivel segítheti Önt egy igazságügyi épületgépész szakértő?

Példák épületgépész igazságügyi szakértő megbízására:

Épületgépész Fővállalkozó az általa elnyert munka egy részét Épületgépész Alvállalkozóval végeztette el. Alvállalkozó a munkát legjobb tudása szerint teljesítette, azonban Fővállalkozó különböző minőségi és mennyiségi kifogásokra hivatkozva, a munkának csak egy részét fizette ki. Alvállalkozó igazságügyi szakértőhöz fordult, annak megállapítására, hogy valóban fennállnak-e a hivatkozott minőségi és mennyiségi hibák. Az így kapott szakvélemény hatásos alapnak bizonyult a későbbi egyeztetések lefolytatásakor.

Ingatlantulajdonos megbízta igazságügyi szakértőt a tulajdonában lévő ingatlan épületgépészeti állapotfelmérésével. A felmérésre az épület felújításához szükséges munkák, és azok költségeinek meghatározására volt szüksége. A kapott szakvéleményt pályázat műszaki indokolásában is tudta szerepeltetni.

Ingatlan Vásárló megbízta igazságügyi szakértőt az általa vásárolni kívánt ingatlan épületgépészeti állapotfelmérésével. A kapott szakvélemény birtokában hatásosan tudott Eladóval az ingatlan vételáráról tárgyalni.

Gyártási technológiájának színvonala emelésére EU pályázatot nyert el Pályázó. A projekt kivitelezése megvalósult. A munkát elvégző, kiválasztott kivitelező cégek megvalósulási dokumentációjukhoz hibásan vezetett építési naplót, valamint érvénytelen kivitelezői nyilatkozatokat csatoltak. Pályáztató a dokumentációk ellenőrzése során a hiányosságokat feltárta, és igazságügyi szakértői vizsgálat lefolytatására kötelezte Pályázót. A vizsgálat érdekében létrejött szakértői team felülvizsgálta a projekt megvalósulása során létrejött szerződések teljesítését mind mennyiségi, mind minőségi szempontból. A team által elkészített szakértői vélemény alapján döntött Pályáztató a támogatás folyósításáról.

Társasház képviselete bízta meg igazságügyi szakértőt, hogy a garanciális felülvizsgálat előtt készítsen szakvéleményt a lakásokban jelentkező épületgépészeti problémákról. A szakvélemény segítségével kivitelező a problémák többségét garanciális hibaként elismerte, kijavításukról intézkedett.

Egyre gyakoribb a gázdíj túlszámlázás miatti szakértői felkérés (gáz nélkül ez nem fordulna elő). A gázszolgáltatók igen érdekes eseteket tudnak produkálni. A legextrémebb eset - melynek vizsgálatára felkértek - egy több millió forintos gázdij túlszámlázás volt. Nagyméretú családi házról van szó, külön medence fűtő kazánnal; az illetékesek szerint a gázszolgáltató követelése tehát jogos... Az sem zavarta a gázszolgáltató "szakembereit", hogy ha napi 24 órában és 100 %-os teljesítményen működött volna minden beépített gázkészülék, akkor sem fogyott volna el a számlázott mennyiségű gáz. Bebizonyítottam, hogy ekkora gázmennyiséget a családi ház előkertjében elhelyezett házi nyomásszabályozó és háztartási gázmérő nem is tudott volna átengedni.

Hogyan zajlik a szakértői vizsgálat?

Legtöbbször elegendő a probléma meghallgatása után a kérdéses terület szemrevételezése, fényképezése.

Ha az egyszerű szemrevételezés nem bizonyul elegendőnek, a szakértői vizsgálat kiegészül műszeres vizsgálattal is. Felhasználható műszerek: légsebesség-légmennyiség mérő, hőmérséklet és relatív páratartalom mérő, szigetelés és bevonat vastagság mérő, infra porkoncentráció mérő, valamint hőkamera.

Sajnos gyakori eset, hogy eltakart (elfalazott, bebetonozott) vezetékeket kell megvizsgálni, ilyenkor a szakértői vizsgálatnak része a bontás is. A bontási munkálatok elvégzésére mindig a tulajdonos kéri fel az általa megbízhatónak tartott kivitelezőt.